Náš recept na úspěch

Společnost Hankook v sobě kombinuje podnikatelského ducha, touhu překonávat výzvy a snahu neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost. Náš růst a inovační potenciál vychází z těchto vlastností. Právě díky nim jsme se vypracovali mezi přední světové výrobce pneumatik.

Produktivita a efektivita

Jako první mezi výrobci pneumatik jsme se naučili vytěžit maximální úspory z rozsahu a také naplno využít globální systém dodávek. V době, kdy byl pojem globalizace ještě neznámý, neuměli výrobci pneumatik se svými malými továrnami uspokojit lokální požadavky zákazníků. Tehdy jsme se rozhodli strategicky investovat do velkokapacitních výrobních závodů a vybudovat globální dodavatelskou síť, což posílilo naši pozici na světových trzích. Nyní jsme schopni rychle reagovat na potřeby zákazníků ve 180 zemích světa.

Diverzifikace

Naše vývojové a výrobní portfolio se nachází na šesti kontinentech napříč pěti oceány, přičemž každá oblast má svou vlastní strategii. Společnosti Hankook se díky tomu dlouhodobě daří na vyspělých i rozvíjejících se automobilových trzích. O naší stabilitě svědčí i to, že jsme se se ctí vypořádali s asijskou finanční krizí v roce 1997, světovou finanční krizí v roce 2008 i následnou evropskou finanční krizí.

Budování značky

To, čím dnes Hankook je, z nás udělala schopnost předvídat vývoj světové ekonomiky a automobilních trhů. Výroba pneumatik, která prudce rostla v době rozvoje motorismu, si prošla restrukturalizací v 80. letech a dalšími reformami v letech devadesátých. Díky efektivní analýze nových příležitostí se nám podařilo dosáhnout výhodnější pozice na všech trzích a stali jsme se globální značkou. S finanční krizí v roce 2008 přišla další změna; zákazníci na rozvinutých trzích začali omezovat spotřebu a spotřebitelé na rozvíjejících se trzích začali hledět na kvalitu a značku. Tehdy Hankook udělal další velký krok vpřed v posilování značky.

Nové trhy

Od samého založení společnosti se Hankook vždy snažil proniknout na nové trhy. Jako první globální společnost jsme vstoupili na čínský trh a díky lokálně přizpůsobené strategii jsme se zařadili mezi nejlepší světové výrobce pneumatik. Úspěchy na rozvíjejících se trzích v Rusku, Střední a Jižní Americe a v Indonésii nám přinesly řadu světových ocenění a uznání. Jedním z takových vyznamenání bylo udělení Řádu za zásluhy v roce 2012 od maďarské vlády za vybudování výrobního závodu Hankook pro evropský trh právě v Maďarsku.

Stabilita

Naše transparentní a zdravá finanční struktura zaručuje spolehlivost a růst. I v dobách ekonomické recese v USA a v Evropě se nám dařilo zachovat růst díky optimalizaci našich pracovních sil a provozních výdajů. Na konci roku 2020 činila zadluženost vlastního jmění společnosti Hankook Tire 43,8 % a poměr čistého jmění k aktivům 69,5 %.

Kromě toho máme transparentní finanční systém, který klade důraz na korporátní odpovědnost a akcionáře. Díky stabilní finanční struktuře můžeme dále investovat a posilovat naši značku ve světě.


TOP

It is