Tlak v pneumatice

Správné huštění pneumatik přímo souvisí s bezpečností jízdy. Z tohoto důvodu je nutné tlak v pneumatikách kontrolovat pravidelně. Řádně provedená údržba v tomto ohledu může prodloužit životnost pneumatik i snížit spotřebu paliva. Více informací o významu tlaku v pneumatikách a doporučeném způsobu jeho kontroly najdete níže.

Význam tlaku v pneumatice

  • Optimální tlak v pneumatikách zaručuje optimální jízdní výkony a zvyšuje tak bezpečnost, prodlužuje životnost pneumatik a snižuje spotřebu paliva.
  • U pneumatik je známý pokles tlaku za každý měsíc o 1 Psi neboli necelých 7 kPa. Z tohoto důvodu je důležité kontrolovat tlak ve všech pneumatikách (včetně rezervy) alespoň jedou za měsíc a před každou delší jízdou.

Doporučené intervaly kontrol

Tlak v pneumatikách je nutné kontrolovat minimálně jednou měsíčně a rovněž před každou delší cestou

Tlak pneumatiky

Tlak a životnost pneumatiky
< Tlak a životnost pneumatiky >
Tlak a životnost pneumatiky
  • Nízký tlak vzduchu: Způsobuje rozšíření kontaktní plochy, což má za následek působení nadměrné síly na oba okraje běhounu. Vnější obrušování může poškodit všechny části pneumatiky. Rovněž přispívá ke zvýšení sklonu boční strany ve srovnání s optimálním tlakem vzduchu, což může být nebezpečné.

  • Vysoký tlak vzduchu: V důsledku přehuštění je pneumatika, která má tvar balonu, zatěžována především ve střední části. Nerovnoměrné rozložení trakční síly na kontaktní ploše vede k nepravidelnému opotřebení dezénu.

Optimální tlak v pneumatikách

air-pressure-location-01
< Boční dveře řidiče >

Hankook doporučuje pravidelnou kontrolu tlaku pneumatik v měsíčním intervalu.

Optimální tlak vzduchu pro vaši pneumatiku najdete na vnitřní straně dveří auta nebo v příručce k vašemu automobilu (umístění štítku s doporučeným tlakem pneumatik se v různých zemích může lišit).

Číslo na boční boční stěně pneumatiky udává maximální hodnotu tlaku. Pneumatiku nehustěte nad tuto hodnotu.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

  • 1) Pořiďte si certifikovaný tlakoměr nebo použijte zařízení na čerpacích stanicích. Případně navštivte servisní centrum.
  • 2) Pneumatiky se musí kontrolovat ve „studeném“ stavu (před jízdou nebo alespoň tři hodiny po jízdě).
  • 3) Na ventilek nasuňte koncovku tlakoměru.
  • 4) Naměřenou hodnotu porovnejte s hodnotami uvedenými na příslušném štítku.
  • - Pokud je naměřená hodnota vyšší než hodnota uvedená, vypusťte z pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.
  • - Pokud je naměřená hodnota nižší než hodnota uvedená, nahustěte do pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.

TOP

It is