Seřízení geometrie kol

Aby nedocházelo k vibracím, prokluzování, nadměrnému hluku a nerovnoměrnému opotřebení, musí se provádět kontrola a seřízení geometrie kol.

Význam seřízení geometrie kol

Pokud jsou pneumatiky opotřebeny nerovnoměrně, např. když se rameno pneumatiky opotřebovává rychleji než zbytek dezénu, pak mohlo dojít k porušení správné geometrie kol vozidla. To má nežádoucí dopad nejenom na životnost pneumatik, ale také na jízdní vlastnosti vozidla, které se mohou výrazně zhoršit až na nebezpečnou úroveň. Pokud zjistíte nerovnoměrné opotřebení dezénu, neprodleně si nechte zkontrolovat a seřídit geometrii kol.

Aspekty seřízení geometrie kol

Více informací se zobrazí po kliknutí na jeden z pojmů.
 • Záklon

  hankook-tire-wheel-alignment-caster-image

  Záklon

  Nastavení záklonu umožňuje výrobci vozidla vyvážení sil potřebných k zatáčení, stabilitu ve vysokých rychlostech a snadné vracení kol do přímé polohy. Zvětšený záklon zlepšuje stabilitu v přímém směru, zlepšuje efektivitu zatáčení, ale zároveň zvyšuje sílu potřebnou k zatáčení. Naopak zmenšený záklon má za následek nestabilní řízení.

 • Odklon

  hankook-tire-wheel-alignment-camber-image

  Odklon

  Správný odklon kol zabraňuje vzniku nerovnoměrného opotřebení a zlepšuje ovladatelnost vozu. V závislosti na úhlu, který svírá svislá osa vozidla se svislou osou kola rozlišujeme pozitivní, negativní nebo neutrální odklon. Díky vývoji odpružení a technologii konstrukce automobilů má v dnešní době většina vozidel záporný odklon kol. V důsledku záporného odklonu kol a působení odstředivých sil se vozidlo naklápí při jízdě do zatáčky. Přitom se zvyšuje tlak, kterým působí na vozovku vnější strana pneumatiky, což zaručuje bezpečné zatáčení.

 • Sbíhavost

  hankook-tire-wheel-alignment-toe-image

  Sbíhavost

  Sbíhavost je dána úhlem, který svírají podélné osy kol. V případě, že tyto podélné osy směřují k sobě ve směru jízdy, pak mluvíme o sbíhavosti (kladná sbíhavost), pokud se osy rozcházejí, pak se jedná o rozbíhavost (záporná sbíhavost). Přílišná sbíhavost kol způsobuje nadměrné opotřebení vnějších částí pneumatik, při přílišné rozbíhavosti je pak více opotřebena vnitřní část pneumatik. Oba případy vedou k nadměrnému opotřebení pneumatik, zhoršení jízdních vlastností a k vyšší spotřebě paliva. Kontrolovaný stupeň sbíhavosti zvyšuje stabilitu v přímém směru a kompenzuje nadměrné opotřebení vnitřních částí pneumatiky způsobované negativním odklonem kol.

Kdy se má zkontrolovat geometrie kol

Kontrolu geometrie kol doporučujeme během každé celoroční servisní prohlídky nebo vždy po ujetí 20 000 kilometrů.
Kontrola geometrie kol musí být provedena v případě:
 • Nehody vozidla.
 • Výměny pneumatik.
 • Pokud zjistíte abnormální opotřebení dezénu na ramenu pneumatiky.
 • Nestabilního řízení nebo kolébání vozidla.
 • Zhoršení kvality jízdy nebo nápadného zvýšení spotřeby paliva.

TOP

It is