Záruka kvality

U nás v Hankook si velmi dobře uvědomujeme, že důvěra zákazníka i růst naší společnosti záleží výhradně na kvalitě našich produktů. Poskytujeme proto produkty a služby v nejlepší možné kvalitě, abychom uspokojili naše zákazníky a posunuli hranice automobilového průmyslu.

Zásady managementu kvality

Výrobce Hankook usiluje o maximální rozvoj společnosti a spokojenost zákazníků tím, že bude vždy dodávat co nejlepší produkty a služby v souladu se stanovenými principy řízení a vizí společnosti. Těchto cílů hodláme dosáhnout dodržováním následujících bodů:

  • 1) Pochopit požadavky zákazníků a začlenit je do naší práce.
  • 2) Vyvarovat se produktů nedostatečné kvality a výskytu chyb pomocí neustálého zdokonalování ve všech aspektech.
  • 3) Zavést systém samořízení pomocí přísného dodržováním stávajících předpisů.
  • 4) Růst společně se zákazníky pomocí vývoje nových technologií a vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou.
hankook-quality-policy

Všichni zaměstnanci by měli pracovat podle zásad řízení kvality naší společnosti a neustále potvrzovat svůj osobní závazek k budování, dodržování, uplatňování a zlepšování našeho systému řízení kvality.

Prezident a generální ředitel Sooil Lee


TOP

It is