Werken aan een duurzame toekomst

Door het creëren van win-win situaties is Hankook in staat om een gezonde en gestage groei te realiseren. Wij respecteren alle belanghebbenden en ondersteunen gedeelde kansen, die leiden tot een succesvolle en duurzame toekomst.

Milieuduurzaamheid

Hankook stelt alles in het werk om het milieu te beschermen en te behouden voor de volgende generatie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en spelen een belangrijke rol bij het behoud van het milieu door middel van diepgaand onderzoek naar de levenscyclus te doen. Zo kunnen wij ons duurzame management efficiënter en systematischer in praktijk brengen en plannen voor een gestage groei van het bedrijf maken.

Verantwoordelijkheid van de aandeelhouders

Hankook zet zich in om de communicatie met en het vertrouwen van de aandeelhouders verbeteren, en streven naar een continue groei mede door middel van onze maatschappelijke betrokkenheid. In de afgelopen 80 jaar heeft Hankook meerdere interne communicatieprogramma's opgenomen, open discussies aangemoedigd en groepsactiviteiten ontwikkeld om de onderlinge relatie tussen medewerkers te versterken. Daarbij gold onze hoogste prioriteit vooral de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers.

Ons streven naar een gezamenlijke groei met onze partners –inclusief winkelketens, individuele autobezitters, en autofabrikanten – is sterk. Wij willen de samenwerking met interessante partijen verstevigen, om zo onze missie, d.w.z. "Bijdragen aan betere rijprestaties", te realiseren.

De Hankook -familie

De Hankook-familie bestaat uit meer dan 21.000 werknemers, wereldwijd verspreidt over meer dan 30 landen, die trots zijn op de onderneming waarvan zij deel uitmaken en zich met passie inzetten voor hun werk. Bij Hankook respecteren wij diversiteit en bieden systematische ondersteuning bij het creëren van een prettige en gezonde werkomgeving, hetgeen resulteert in tevreden medewerkers en een meerwaarde voor het bedrijf. Onze effectieve trainingsprogramma's en begeleidingssysteem voor nieuwe medewerkers zorgen ervoor, dat zij zich snel thuis voelen op de werkplek. Daarnaast kent ons bedrijf diverse carrièremanagementprogramma's waaraan medewerkers kunnen deelnemen om hun vaardigheden te verbeteren en hun doelstellingen te verhogen.

Proactief leiderschap

Hankook biedt haar medewerkers actieve ondersteuning en stimuleert hen om proactieve leiders te worden met gevoel voor het bedrijf en de mogelijkheid om actie te ondernemen. Deze basiswaarden zijn doorslaggevend voor onze toekomstgerichte denkwijze en integraal onderdeel van de groei van Hankook op de wereldmarkt. Onze positie als een proactieve leider in deze mobiliteitsindustrie geeft medewerkers een serie prioriteiten die gebaseerd zijn op passie, innovatie, vertrouwen en globale vaardigheden.


TOP

It is