Nasza kultura

Nasza Kultura aktywności to dążenie do tworzenia środowiska, w którym kreatywność i wydajność są priorytetami, otwarta komunikacja to cnota, a nasi współpracownicy czerpią radość z życia lepszej jakości zarówno w pracy, jak i poza nią.

Kultura aktywności – duch panujący w firmie Hankook

W firmie Hankook rozumiemy, że sukces naszej firmy wywodzi się ze starań naszych zdeterminowanych i pełnych pasji współpracowników. Od czasu założenia firmy w 1941 r. każdy współpracownik, który pracował w naszej firmie, stał się szczególną częścią jej historii. Nasi aktywni liderzy zbudowali mocne podstawy poprzez gotowość do akceptacji nowych wyzwań oraz dzielenie się najlepszymi pomysłami w miejsce godzenia się z istniejącą sytuacją. To właśnie unikalna kultura aktywności panująca w firmie Hankook.

W firmie Hankook wierzymy, że długoterminowy zrównoważony wzrost jest tworzony poprzez rozwój jej współpracowników. Zrodzona z systematycznego podejścia do łączenia profesjonalizmu z przedsiębiorczością, nasza kultura aktywności prowadzi do rozwoju aktywnych liderów dnia dzisiejszego i jutrzejszego w firmie Hankook, posiadających wspaniałe historie sukcesu i starań.

Kultura aktywności

To kultura korporacyjna panująca w firmie Hankook, która zrodziła się z ducha wyzwań i innowacji związanych z przedsiębiorczością.

Aktywni liderzy

To członkowie firmy Hankook, przyzwyczajeni do kreatywności, inicjatywy i otwartej komunikacji w oparciu o aktywną kulturę.


TOP

It is