Hankook Technodome

Hankook Tire będzie w dalszym ciągu tworzyć własną kulturę przedsiębiorstwa, aby zmienić sposób działania w nowym obiekcie, a ostatecznie aby osiągnąć pozycję firmy na najwyższym światowym poziomie.

HANKOOK TIRE PRAGNIE OSIĄGNĄĆ WIODĄCĄ POZYCJĘ W ZAKRESIE TECHNOLOGII

Konkurencyjność leżąca u podstaw powodzenia firmy Hankook Tire, głównego producenta opon na świecie, wynika z wiodącej pozycji w zakresie technologii. W ramach strategii zwanej „Wzrostem poziomu jakości” firma Hankook Tire angażuje się w szeroko zakrojone inwestycje w działania badawczo-rozwojowe i odważne ruchy strategiczne. Jednocześnie niezmiennie wdraża wiodące technologie i rozwiązania, pozwalające spełnić przyszłe zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, działanie, trwałość i doskonałość na polu jakości.

Od roku 1982, kiedy firma Hankook Tire wybudowała główne centrum badawczo-rozwojowe w południowokoreańskiej miejscowości Daejeon, działalność badawczo-rozwojowa stała się jednym z kluczowych sektorów przedsiębiorstwa. Firma Hankook Tire stworzyła również globalną sieć badawczo-rozwojową, otwierając kilka centrów badawczo-rozwojowych m.in. w USA, Niemczech, Chinach i Japonii. Ośrodki badawcze firmy Hankook Tire posiadają najnowszy sprzęt badawczy, zapewniający produkty, które odpowiadają na potrzeby klientów z całego świata.

W związku z wdrażaniem nowych technologii, jak pojazdy elektryczne lub te bez kierowcy, przemysł motoryzacyjny napotkał nowe wyzwania. Firma Hankook Tire planuje przewodzić zmianom w przemyśle motoryzacyjnym, wzmacniając globalne możliwości badawczo-rozwojowe i wdrażając nową kulturę przedsiębiorstwa. W obliczu zmian ośrodek Hankook Techodome planuje zająć wiodącą pozycję.

Hankook Technodome stanowi duży krok dla infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Hankook Tire, pozwalający w przyszłości osiągnąć wyższy poziom przywództwa w zakresie technologii oraz konkurencyjność w zakresie jakości. Firma Hankook Tire planuje osiągnąć zrównoważony wzrost, umacniając badania związane z oryginalną i stosowaną technologią , a tym samym ulepszając technologię przyszłości i – ostatecznie – zyskując pozycję wiodącej firmy na rynku motoryzacyjnym.


ŹRÓDŁO NOWYCH INNOWACJI FIRMY ZA POŚREDNICTWEM NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

Ośrodek Hankook Technodome został zaprojektowany przez firmę architektoniczną Foster + Partners, założoną przez Normana Fostera, jako obiekt odzwierciedlający innowacje i przywództwo technologiczne. Zaangażowanie firmy Hankook Tire w nowoczesną architekturę reprezentuje włączenie najnowszej technologii i materiałów w projekt architektoniczny. Ośrodek Hankook Technodome będzie odzwierciedlać wizję i kulturę firmy Hankook Tire poprzez swoją architekturę i projekt.

HANKOOK TECHNODOME to wynik inwestycji o łącznej wartości 266,6 miliardów KRW (około 230 milionów USD). Centrum badawczo-rozwojowe zlokalizowane w Daeduk Innopolis, Daejeon w Korei posiada sześć kondygnacji o łącznej powierzchni 96 326 m2 wybudowanych na działce o łącznej powierzchni 70 387 m2.

  • hankooktire-technodome-10


PRZEWODZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA

Hankook Technodome jest przyjaznym dla środowiska, nowoczesnym centrum badawczym, wybudowanym w całości, od chwili wyboru lokalizacji po proces projektowo-budowlany, w oparciu o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Wykorzystano w nim ekologiczne materiały budowlane, w tym surowce wtórne. Nie tylko posiada ono stację oszczędzania wody, ale także, wśród innych alternatywnych źródeł energii, wyposażono je w układ ładowania oparty na energii geotermalnej i słonecznej. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych. Centrum posiada także stację recyklingu energii, której celem jest ograniczenie zużycia energii za pomocą światła dziennego i wydajnej izolacji. Wyposażono je w czujnik dwutlenku węgla, który informuje o przekroczeniu normy, umożliwiając poprawę jakości powietrza wewnątrz i zapewnienie aktywnej klimatyzacji. Dla pojazdów o niskiej emisji spalin przygotowano specjalne parkingi. Miejsca parkingowe znajdują się na kondygnacjach podziemnych, by zminimalizować proces utwardzania nawierzchni i zmniejszyć efekt wyspy cieplnej, który znacząco zwiększa temperaturę obszarów zabudowanych w porównaniu z otaczającymi.

Dzięki tym wysiłkom, Hankook Technodome ma szansę zostać pierwszym koreańskim centrum badawczo-rozwojowym, które uzyska zielony certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED należy do najbardziej prestiżowych systemów certyfikacji budynków przyznawanej przez USGBC (Amerykańską Radę ds. Zielonych Budynków), organizację non-profit z siedzibą w USA. LEED zachęca do korzystania z alternatyw zapewniających zrównoważony rozwój i sugeruje wytyczne projektowe, ustalając cele optymalnego procesu zarządzania budynkami. Zgodnie z oczekiwaniami po ukończeniu i przejściu gruntownego procesu monitorowania w oparciu o rygorystyczne wytyczne Hankook Technodome otrzyma certyfikat na poziomie złotym. Firma Hankook Tire będzie nieustannie angażować się w tworzenie zrównoważonej przyszłości przez realizację wartości dla środowiska.


TWORZENIE INNOWACJI PROWADZĄCYCH DO PROAKTYWNEJ KULTURY PRACY

Firma Hankook Tire realizuje „Proaktywną kulturę”, która odzwierciedla kulturę przedsiębiorstwa, charakteryzującą się aktywnym i innowacyjnym stylem pracy. Firma Hankook Tire zapewnia optymalizację przestrzeni, umożliwiając pracownikom osiąganie najlepszych wyników w środowisku twórczym, za pomocą komunikacji i interakcji.

Komunikacja należy do kluczowych wartości Hankook Technodome. Przepływ ludzi w centrum badawczo-rozwojowym zaprojektowano tak, by zapewnić optymalną komunikację między badaczami, a tym samym realizować proaktywną kulturę pracy. W ramach „Koncepcji jednej spółki” pod jednym dachem znajduje się 10 niezależnych biur i laboratoriów, co symbolizuje, że wszystkie one należą do jednej firmy. W centralnym punkcie budynku powstała także powierzchnia wspólna, umożliwiająca pracownikom wygodną i aktywną komunikację.

Innowacyjne środowisko pracy wspiera dumę i skupienie pracowników. Nowo wprowadzony „Warsztat opon” to miejsce zapewniające przyjemne środowisko badawcze bez konieczności przynoszenia próbek opon na biurko. „Boks skupienia” w obszarze biurowym pomaga pracownikom skupić się na pracy i bez problemów realizować powierzone obowiązki.

Nowe centrum pomaga także zapewnić równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą, oferując różne usługi edukacyjne i medyczne, a także zaplecze socjalne. „Część mieszkalna” to miejsce dla niezamężnych/nieżonatych pracowników badawczo-rozwojowych, klientów i stażystów. „Sala rozrywki” to kawiarnia i miejsce relaksu, zaś „Sala aktywności” to miejsce rozrywki, przeznaczone np. do oglądania filmów. „Centrum opieki dziennej Dongeurami” przeznaczone jest dla dzieci pracowników, zaś „Centrum fitness” zapewnia pracownikom zdrowy styl życia. „Pokój koreańskiej opieki zdrowotnej” oferuje usługi w zakresie medycyny Wschodu. Istnieje także „Pokój psychoterapii”.

  • hankooktire-technodome-14


PRZEWODZENIE TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI ZA POŚREDNICTWEM PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W NOWOCZESNYCH ZAKŁADACH I ŚRODOWISKU PRACY

Hankook Technodome reprezentuje wszystkie aspekty techniczne, które firma Hankook Tire planuje wdrożyć, by zapewnić sobie pozycję lidera w przyszłości.

Posiada zintegrowany system symulacji jazdy oraz urządzenie do pomiaru parametrów zawieszenia (SPMM), pozwalające prowadzić wirtualne próby i rejestrować wyniki cyfrowe. Centrum badawczo-rozwojowe posiada także komorę akustyczną, światowej klasy tester do hałasu generowanego przez opony.

Centrum odegra istotną rolę w pracach badawczo-rozwojowych we współpracy z Ośrodkami technicznymi z Ameryki Północnej, Europy, Chin i Japonii, wyposażonymi w najnowsze urządzenia i środowisko sprzyjające pracy. W ośrodku Hankook Technodome plany badawczo-rozwojowe na skalę globalną powstaną przy współpracy z innymi centrami badawczo-rozwojowymi firmy Hankook Tire na całym świecie. Firma Hankook Tire zamierza skupić się na opracowaniu opon dla nowego, oryginalnego wyposażenia, łącząc różne zakłady produkcyjne z opracowaniem produkcji w nowym zakładzie badawczo-rozwojowym, ponieważ ośrodek Hankook Technodome będzie służył zarówno jako oś globalnej sieci badawczo-rozwojowej, jak i symbol innowacji firmy Hankook Tire, przy jednoczesnym rozwoju zasobów ludzkich.

Dzięki ogromnym inwestycjom w działalność badawczo-rozwojową firma Hankook Tire zbliża się znacząco do pozycji firmy na najwyższym światowym poziomie. Aby zostać taką firmą, Hankook Tire opracowuje oryginalną technologię, wzmacniając podstawowe badania i optymalizuje procesy na potrzeby technologii produkcji opon, zorientowanej na przyszłość. Hankook Tire będzie w dalszym ciągu tworzyć własną kulturę przedsiębiorstwa, aby zmienić sposób działania w nowym obiekcie, a ostatecznie aby osiągnąć pozycję firmy na najwyższym światowym poziomie. Te wysiłki, skierowane na wprowadzanie zmian będą przewodzić innowacjom, napędzającym rozwój i umożliwiającym zajęcie pozycji wiodącego producenta opon na świecie.


TOP

It is