Przechowywanie

Sposób przechowywania opony wywiera duży wpływ na jej żywotność oraz osiągi. Dowiedz się więcej o znaczeniu przechowywania opon i jak tego dokonywać, by zmaksymalizować ich czas użytkowania oraz zapewnić bezpieczne i wydajne osiągi.

Sposób przechowywania opony wywiera duży wpływ na jej żywotność oraz osiągi. Dowiedz się więcej o znaczeniu przechowywania opon i jak tego dokonywać, by zmaksymalizować ich czas użytkowania oraz zapewnić bezpieczne i wydajne osiągi.

Potrzeba przechowywania opon

Nieprawidłowe metody przechowywania opon mogą mieć negatywny wpływ na ich wygląd oraz osiągi. Dlatego tak ważne jest poznanie i wykorzystywanie prawidłowych metod przechowywania.

Metody przechowywania opon i aspekty, które należy wziąć pod uwagę

Przed umieszczeniem opony w magazynie należy skontrolować ją pod względem oznak starcia i/lub uszkodzenia i przechowywać zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Przechowywanie razem z obręczą

If Storing with the Wheel

Przechowywanie bez obręczy

If Storing Without the Wheel
  • Przed zdemontowaniem opony z samochodu oznaczyć, w którym miejscu była założona.
  • Zamiana pozycji opon przednich z tylnymi wydłuża ich żywotność podczas używania w kolejnym roku.
  • Dokładnie umyć całe koło i oponę dużą ilością wody. Po oczyszczeniu osuszyć, aby uniknąć korozji.
  • Usunąć pył i kamienie z rowków bieżnika.
  • Jeśli opony są zamontowane na obręczach, ułożyć je w stos. Jeśli opony nie są zamontowane na obręczach, postawić je w pionie.
  • Opony należy przechowywać w chłodnym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy przechowywać opon w pobliżu/obok paliw, olejów ani innych substancji chemicznych.

TOP

It is