Przechowywanie

Sposób przechowywania opony wywiera duży wpływ na jej żywotność oraz osiągi. Dowiedz się więcej o znaczeniu przechowywania opon i jak tego dokonywać, by zmaksymalizować ich czas użytkowania oraz zapewnić bezpieczne i wydajne osiągi.

Potrzeba przechowywania opon

Niewłaściwe warunki przechowywania opon mogą negatywnie wpłynąć na ich wygląd i wydajność. Dlatego należy poznać zasady prawidłowego przechowywania opon i ich przestrzegać.

Metody przechowywania opon i aspekty, które należy wziąć pod uwagę

Opony zawsze należy przechowywać w chłodny, suchym i czystym pomieszczeniu.

  • Unikać źródeł ciepła i ozonu, takich jak gorące rury i prądnice.
  • Powierzchnia opon powinna być czysta i wolna od smaru, benzyny oraz innych substancji mogących powodować korozję gumy.
  • Unikaj pozostawiania pojazdu bez ruchu przez długi czas, aby nie wygnieść opony w jednym miejscu.

Przechowywanie z obręczą

If Storing with the Wheel

Przechowywanie bez obręczy

If Storing Without the Wheel

TOP

It is