Polityka jakości

W Hankook zdajemy sobie sprawę, że podstawą zaufania klientów oraz rozwoju firmy jest jakość oferowanych przez nas produktów. Będziemy nadal dostarczać produktów oraz usług najlepszej jakości w celu zaspokojenia potrzeb klientów oraz tworzenia nowych standardów w branży samochodowej.

Polityka zarządzania jakością

Polityka jakości firmy Hankook ma na celu zmaksymalizowanie rozwoju firmy oraz zadowolenia klientów poprzez dostarczanie najlepszych produktów i usług zgodnie z naszymi zasadami zarządzania i wizją firmy. Aby osiągnąć ten cel, podejmujemy następujące działania:

  • 1) Zrozumienie potrzeb klientów i uwzględnienie ich w naszej pracy.
  • 2) Ograniczanie wytwarzania produktów niskiej jakości oraz marnotrawstwa poprzez wprowadzanie ciągłych udoskonaleń.
  • 3) Wdrożenie systemu samozarządzania poprzez ścisłe stosowanie się do istniejących przepisów prawa.
  • 4) Rozwijanie się wraz z klientami poprzez opracowywanie nowych technologii i tworzenie produktów o dużej wartości dodanej.

Wszyscy pracownicy muszą rozumieć politykę zarządzania jakością w firmie oraz dążyć do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków w celu budowania, stosowania, utrzymywania oraz ciągłego poprawiania naszego systemu zarządzania jakością.

hankook-quality-policy

Wszyscy pracownicy powinni zrozumieć politykę jakości firmy i potwierdzić swoje zaangażowanie w tworzenie, przestrzeganie, utrzymywanie i doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.

Prezes i dyrektor generalny Sooil Lee


TOP

It is