Etykietowanie opon

Firma Hankook wprowadziła system etykietowania zapewniający klientom cenne informacje: ważne dane dotyczące osiągów, efektywności paliwowej oraz przyjazności środowisku naturalnemu. W Hankook naszym celem jest zwiększanie zadowolenia klientów oraz większa dbałość o środowisko naturalne.

Firma Hankook wprowadziła system etykietowania zapewniający klientom cenne informacje: ważne dane dotyczące osiągów, efektywności paliwowej oraz przyjazności środowisku naturalnemu. W Hankook naszym celem jest zwiększanie zadowolenia klientów oraz większa dbałość o środowisko naturalne.

Przepisy dotyczące etykietowania opon

Przepisy dotyczące etykietowania opon to norma Unii Europejskiej, która zapewnia użyteczne informacje klientom kupującym opony i pozwala im na sprawdzenie charakterystyki opony przed dokonaniem zakupu. Dzięki produktom przyjaznym środowisku, które są energooszczędne i zapewniają najwyższej klasy osiągi, firma Hankook spełnia oczekiwania klientów i dba o naturę.

Poza informacjami podanymi na etykiecie klienci mogą również sprawdzić doskonałe parametry naszych wyrobów, korzystając z tabel i wykresów, które zawierają szczegółowe wyniki testów wykonanych przez czasopisma samochodowe.

* Koszty zakupu paliwa można obniżyć, wykorzystując nasze produkty przyjazne środowisku naturalnemu.
(Koszty paliwa mogą się jednak różnić zależnie od producenta pojazdu, warunków drogowych oraz nawyków kierowcy).

Światowe przepisy dotyczące etykiet produktów przyjaznych środowisku

Firma Hankook dokłada wszelkich starań w celu zapewniania klientom użytecznych informacji, postępując zgodnie z Przepisami dotyczącymi etykietowania opon.

Obowiązujące w UE przepisy dotyczące etykietowania opon

hankook-tire-labeling-02

Przepisy zobowiązują producentów opon do zadeklarowania efektywności paliwowej, współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni oraz hałasu toczenia opon klasy C1, C2 i C3 (tj. opon montowanych głównie w samochodach osobowych oraz pojazdach do zadań lekkich i ciężkich).

Brak odpowiednich i porównywalnych danych dotyczących osiągów opon utrudnia klientom rozważenie tych czynników podczas podejmowania decyzji, szczególnie przy wymianie zużytego kompletu opon. Od 1 listopada 2012 r. dane o osiągach opon muszą być wystawione w punkcie sprzedaży opon oraz podane we wszystkich materiałach promocyjnych, takich jak katalogi, broszury i marketing internetowy.

Celem tego jest rozwój rynku w kierunku wydajniejszych paliwowo opon emitujących niższy poziom hałasu i przewyższenie norm, które już spełniają. Utoruje to również drogę konkurencji w zakresie poprawy osiągów i obniżenia cen, co z kolei spowoduje większe inwestycje w badania i rozwój. (Źródło: Komisja Europejska)

System etykietowania opon Unii Europejskiej obejmuje trzy poniższe kryteria.

01. Efektywność paliwowa

hankook-tire-labeling-03

Efektywność paliwowa jest mierzona w oparciu o opór toczenia (RR) opon.

Opór toczenia to opór pojawiający się, gdy okrągły obiekt, taki jak piłka lub opona, toczy się po płaskiej powierzchni ze stałą prędkością po linii prostej. Opór taki jest powodowany głównie odkształceniem obiektu, odkształceniem powierzchni lub odkształceniem obu tych elementów.

Dodatkowe czynniki mające wpływ na opór toczenia to promień koła, prędkość, przyczepność oraz mikropoślizgi pomiędzy stykającymi się powierzchniami. W dużym stopniu efektywność paliwowa zależy od materiału koła lub opony oraz nawierzchni, po której pojazd się porusza.

Fuel Efficiency
Klasa PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D brak brak 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC brak

Siedem klas: od G (najmniej efektywnej) do A (najbardziej efektywnej)

Efektywność może się różnić zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale różnica pomiędzy klasą G a A dla całego kompletu opon może obniżyć poziom zużycia paliwa nawet o 7,5% w przypadku samochodów osobowych lub więcej – w przypadku samochodów ciężarowych.

02. Przyczepność na mokrych nawierzchniach

hankook-tire-labeling-04

Przyczepność na mokrych nawierzchniach wskazuje osiągi hamowania opon i odnosi się do osiągów bezpieczeństwa samochodu. Opony o niskich oporach toczenia mają wysoką efektywność paliwową, ale niski stopień zapewniania bezpieczeństwa. Jest to spowodowane faktem, że opony o niskich oporach toczenia mają niską przyczepność na mokrych nawierzchniach. W związku z tym Rada Europejska wymaga od producentów opon, by podawali informacje na temat przyczepności opon podczas hamowania na mokrych nawierzchniach.

hankook-tire-labeling-05
Fuel Efficiency
Klasa PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1.55 ≤ G 1.40 ≤ G 1.25 ≤ G
B 1.40 ≤ G ≤ 1.54 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24
C 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09
D brak brak 0.80 ≤ G ≤ 0.94
E 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09 0.65 ≤ G ≤ 0.79
F G ≤ 1.09 G ≤ 0.94 G ≤ 0.64
G brak brak brak

Siedem klas – od G (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)

Wyniki mogą się różnić zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale w przypadku pełnego naciśnięcia pedału hamulca różnica pomiędzy klasą G a A dla zestawu czterech identycznych opon może spowodować drogę hamowania krótszą o nawet 30% (np. dla typowego samochodu osobowego jadącego z prędkością 80 km/h droga hamowania może być krótsza nawet o 18 m).

03. Poziom hałasu

hankook-tire-labeling-06

Zewnętrzne poziomy hałasu są mierzone w decybelach (dB) i oznaczane w trzech kategoriach (należy odnieść się do czarnych pasków po lewej). Więcej czarnych pasków oznacza, że opony wytwarzają większy hałas na drodze.

hankook-tire-labeling-07

Oprócz wartości głośności opony podanej w decybelach (db(A)) piktogram wskazuje również, czy hałas wytwarzany przez oponę podczas toczenia znajduje się powyżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (trzy czarne paski = opona raczej głośna), do 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (dwa czarne paski = opona o przeciętnym poziomie głośności) czy też więcej niż 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (jeden czarny pasek = opona cicha).


TOP

It is