Vår kultur

Vår proaktiva kultur vill skapa en miljö där kreativitet och effektivitet är högt prioriterade begrepp, där öppen kommunikation är en dygd och där våra anställda har en högre livskvalitet både på jobbet och på fritiden.

Proaktiv kultur, Hankook anda

Inom Hankook är vi mycket väl medvetna om att företagets framgångar bygger på våra målmedvetna och passionerade medarbetares ansträngningar. Ända sedan företaget grundades 1941 har var och en anställd i företaget representerat en särskild del av den historien. Våra proaktiva chefer har byggt en stark plattform genom att snabbt anta nya utmaningar och att dela med sig av de bästa idéerna i stället för att slå sig till ro. Detta är den unika proaktiva kulturen inom Hankook.

Hankook tror att en långsiktig hållbar tillväxt skapas genom medarbetarnas tillväxt och utveckling. Den "proaktiva" kulturen, som har sin grund i vår systematiska metodik för att bygga en kultur som blandar "professionalism" och "ett aktivt synsätt", genererar Hankook proaktiva ledarskap både idag och imorgon, med spännande berättelser om framgång och strävan.

Proaktiv kultur

Detta är den företagskultur inom Hankook som har vuxit fram på basis av en entreprenörsanda med utmaning och innovation som ledord.

Proaktivt ledarskap

Här avses personalen vid Hankook som är väl förtrogna med kreativitet, initiativ och öppen kommunikation på basis av den proaktiva kulturen.


TOP

It is