Uppbyggnad av en hållbar framtid

Genom att främja relationer där bägge parter är vinnare, har Hankook kunnat uppnå en sund och hållbar tillväxt. Vi respekterar alla intressenter och stödjer gemensamma möjligheter, som leder till en blomstrande och hållbar framtid.

Miljöhållbarhet

Hankook lägger enorma resurser på att bevara och skydda miljön för nästa generation. Vi tar detta ansvar seriöst och vi har en ledande roll när det gäller att bevara miljön med djupgående livscykelforskning. Detta gör det möjligt för oss att utöva hållbar företagsledning på ett mer metodiskt sätt och att ta fram planer på hållbar tillväxt för företaget.

Intressenternas ansvar

Hankook arbetar med att förstärka kommunikationen och förtroendet med aktiva intressenter, och vi är stolta över att kunna utveckla ömsesidig tillväxt genom samhällsengagemang. Under de senaste 80 åren har Hankook implementerat interna kommunikationsprogram och uppmuntrat till öppna diskussioner och gruppaktiviteter för att utveckla starka band i personalrelationerna, med våra anställdas hälsa och säkerhet i allra första rummet.

Vår strävan efter ömsesidig tillväxt med våra samarbetspartners - inklusive kedjebutiker, enskilda bilägare samt biltillverkare - är stark. Målet är att förstärka det gemensamma samarbetet med intresserade parter så att vi kan uppnå vårt budskap "Contribute to Advancement in Driving".

Familjen Hankook

Koncernen Hankook har drygt 21 000 anställda i mer än 30 länder världen över. Samtliga känner stolthet och passion för sin arbetsplats. Vid Hankook respekterar vi mångfald och vi ger ett systematiskt stöd till skapandet av en god och sund arbetsmiljö i syfte att stärka personalens nöjdhet och värderingar. Våra mycket effektiva utbildningsprogram och mentorssystem för nyanställda bidrar till en snabb och behaglig anpassning till arbetsplatsen. Dessutom har företaget ett antal karriärstyrningsprogram som skall hjälpa anställda att bli attraktivare på arbetsmarknaden och att öka den generella kunskapsnivån.

Proaktivt ledarskap

Hankook stärker sin personal med aktivt stöd och uppmuntran att bli proaktiva chefer med samhörighetskänsla och förmågan att agera dessa kärnvärderingar är en nyckel till en framtidsinriktad kultur och är en integrerad del av Hankook globala tillväxt. Vår ställning som proaktiv ledare inom bilindustrin baseras på att vi ger våra anställda en gemensam uppsättning prioriteringar som omfattar passion, innovation, tillit och globala kompetenser.


TOP

It is