Vi stärker vårt framgångsrecept

Hankook har en djupgående historia när det gäller att hitta unika metoder att öka konkurrensförmågan. På basis av vår entreprenörsanda och vår önskan att klara av tuffa utmaningar har vi utvecklat en stark bas av tillväxt och nytänkande som har format företaget till att bli ett ledande däckmärke globalt.

Hankook har en djupgående historia när det gäller att hitta unika metoder att öka konkurrensförmågan. På basis av vår entreprenörsanda och vår önskan att klara av tuffa utmaningar har vi utvecklat en stark bas av tillväxt och nytänkande som har format företaget till att bli ett ledande däckmärke globalt.

Optimal produktivitet & effektivitet

Genom hela tillverkningsprocessen är Hankook produktivitet och effektivitet helt enastående i alla led. Med ett brett erkännande såsom att vara det första däckföretaget som drog fördel av skalekonomin och ett globalt försörjningssystem, har vi förbättrat vår position världen över. I en tid när globalisering var något okänt och däckbranschen inte kunde uppfylla de lokala behoven med små fabriker, kunde vi vända på situationen genom att strategiskt utveckla storskaliga fabriker och ett effektivt världstäckande försörjningsnätverk. Hankook maximerade samtidigt produktiviteten och effektiviteten och vi kan nu reagera snabbt på kundernas behov i mer än 180 länder.

Mångsidigt globalt utbud

Märket Hankook täcker in ett mångsidigt globalt spektrum över fem världshav och sex kontinenter. Genom att dela upp världen i fem zoner och ta fram specifika stragegier för var och en zon, har Hankook uppnått stabil tillväxt både på utvecklade och nya bilmarknader. Hankook historik av stabil tillväxt även i tuffa ekonomiska tider - likviditetskrisen i Asien 1997, den globala finanskrisen 2008 och den europeiska finanskrisen - är ett vittnesbörd om vår förmåga att bygga upp en stabil verksamhet flexibel nog att reagera sömlöst i tider med ekonomiska svårigheter.

Ett ökat märkesvärde

Förmågan att förutse förändringar i världsekonomin och på bilmarknaden har gjort Hankook till vad det är idag. Däckbranschen, som växte snabbt under motoriseringens era, genomgick en omstrukturering på 1980-talet och marknadens förvandlades med fokus på globala märken under 1990-talet. Genom att på ett effektivt sätt analysera framtiden kunde vi påskynda vårt insteg på marknader runtom i världen och vi blev ett globalt märke. Finanskrisen år 2008 medförde ytterligare förändringar inom Hankook i takt med att kunder på utvecklade marknader strävar efter rationell konsumtion, medan man på nya marknader har börjat få upp ögonen för kvalitet och märken. Tack vare mycket god insikt och teknisk skicklighet tar Hankook än en gång ett enormt steg mot att stärka vårt märkesvärde.

Entreprenörsanda på nya marknader

Alltsedan Hankook grundades har vår entreprenörsanda varit drivkraften för tillväxt på nya marknader. Dessutom har viljan hos den översta ledningen att klara av utmaningar säkerställt fortsatt tillväxt. Som det första globala företaget att komma in på den kinesiska marknaden har vi förstärkt vår position som det främsta däckmärket där, genom olika lokaliseringsstrategier. På de nya marknaderna Ryssland, Central- och Sydamerika samt Indonesien har vår framgång rönt globala utmärkelser och erkännande. En av dessa är Commander’s Cross Order of Merit som vi erhöll från den ungerska regeringen 2012 för vårt arbete med att bygga en strategiskt placerad produktionsanläggning där för den europeiska marknaden.

En solid balansräkning

Vid Hankook har vår transparenta och solida ekonomiska struktur möjliggjort fortsatt tillförlitlighet och tillväxt. I slutet av 2012 var posterna skulder, främmande kapital och nettosubstansvärde 129,6%, 65,9% resp. 43,5%.

Fr.o.m. år 2013 kunde vi notera en årlig tillväxttakt på 13% för det senaste årtiondet, och trots den ekonomiska krisen i USA och Europa har vi fortsatt vår uppåtgående trend genom insatser som skall anpassa både personalstyrkan och driftskostnaderna.

Vi upprätthåller också ett genomsynligt ekonomistyrsystem som lägger fokus på företagsansvar och vinst till aktieägarna, och vår stabila finansiella struktur utgör grunden till återinvesteringar, något som har gjort det möjligt för att öka vår märkeskraft i hela världen.


TOP

It is