Vi stärker vårt framgångsrecept

Hankook har en djupgående historia när det gäller att hitta unika metoder att öka konkurrensförmågan. På basis av vår entreprenörsanda och vår önskan att klara av tuffa utmaningar har vi utvecklat en stark bas av tillväxt och nytänkande som har format företaget till att bli ett ledande däckmärke globalt.

Optimal produktivitet & effektivitet

Genom hela tillverkningsprocessen är Hankooks produktivitet och effektivitet helt enastående i alla led. Med ett brett erkännande av att vara det första däckföretaget som drog fördel av skalekonomin och ett globalt försörjningssystem så har vi förbättrat vår position i hela världen.

I en tid när globalisering var någonting okänt och däckbranschen inte kunde uppfylla de lokala behoven med små fabriker så kunde vi vända på situationen. Detta genom att strategiskt utveckla ett effektivt världstäckande försörjningsnätverk och storskaliga fabriker. Hankook maximerade produktiviteten och effektiviteten och vi kan nu snabbt reagera på kundernas behov i fler än 180 länder.

Mångsidigt globalt utbud

Märket Hankook täcker ett mångsidigt globalt spektrum över fem världshav och sex kontinenter. Genom att dela upp världen i fem zoner och ta fram specifika strategier för varje enskild zon – har Hankook uppnått en stabil tillväxt både på utvecklade och nya bilmarknader. Hankooks historik av stabil tillväxt även under tuffa ekonomiska tider, exempelvis likviditetskrisen i Asien 1997, den globala finanskrisen 2008 och den europeiska finanskrisen, är bevis på vår förmåga att bygga upp en stabil verksamhet som är flexibel nog att reagera sömlöst i tider med ekonomiska utmaningar.

Ett ökat märkesvärde

Förmågan att förutse förändringar i världsekonomin och på bilmarknaden har gjort Hankook till vad det är idag. Däckbranschen, som växte snabbt under motoriseringens era, genomgick en omstrukturering på 1980-talet och marknadens förvandlades med fokus på globala märken under 1990-talet. Genom att på ett effektivt sätt analysera framtiden kunde vi påskynda vårt insteg på marknader runt om i världen och vi blev ett globalt märke. Finanskrisen 2008 medförde ytterligare förändringar inom Hankook i takt med att kunder på utvecklade marknader strävar efter rationell konsumtion, medan man på nya marknader har börjat få upp ögonen för kvalitet och märken. Tack vare mycket god insikt och teknisk skicklighet tar Hankook än en gång ett enormt steg mot att stärka vårt märkesvärde.

Entreprenörsanda på nya marknader

Alltsedan Hankook grundades har vår entreprenörsanda varit drivkraften för tillväxt på nya marknader. Dessutom har viljan hos den översta ledningen att klara av utmaningar säkerställt fortsatt tillväxt. Som det första globala företaget att komma in på den kinesiska marknaden har vi förstärkt vår position som det främsta däckmärket där genom olika lokaliseringsstrategier. På de nya marknaderna Ryssland, Central- och Sydamerika samt Indonesien har vår framgång rönt globala utmärkelser och erkännande. En av dessa är Commander’s Cross Order of Merit som vi erhöll från den ungerska regeringen 2012 för vårt arbete med att bygga en strategiskt placerad produktionsanläggning i Ungern för den europeiska marknaden.

En solid balansräkning

Vid Hankook har vår transparenta och solida ekonomiska struktur möjliggjort fortsatt tillförlitlighet och tillväxt. I slutet av 2020 var skuldkvoten för Hankook Tire 43,8 % och nettovärdet i förhållande till tillgångarna 69,5 %. och trots den ekonomiska krisen i USA och Europa har vi fortsatt vår uppåtgående trend genom insatser som ska anpassa både personalstyrkan och driftskostnaderna.

Vi upprätthåller också ett genomsynligt ekonomistyrsystem som lägger fokus på företagsansvar och vinst till aktieägarna, och vår stabila finansiella struktur utgör grunden till återinvesteringar, något som har gjort det möjligt för att öka vår märkeskraft i hela världen.


TOP

It is