Innovation inom design

In order to achieve our vision, “Contribute to Advancement in Driving,” we are constantly refining our designs to include future-oriented dynamism and elegance.

In order to achieve our vision, “Contribute to Advancement in Driving,” we are constantly refining our designs to include future-oriented dynamism and elegance.

2014 Hankook designinnovation
“A Great Challenge for a Great Change”

Designinnovation är ett projekt som gör verklighet av däckens obegränsade möjligheter och förmågor, genom djupgående reflektioner om kreativa men ändå realistiska alternativ för framtidens bilkörning.

Huvudtemat för år 2014 var "A Great Challenge for a Great Change". Här presenteras en vision av framtidens bilkörning med nya däck och hur ett däck kan spela en särskild roll i en tid av stora klimatförändringar p.g.a. växthuseffekten.

Framtidens bilkörning upptäcks i utvecklingen av däck

Projektet arbetar med bilkörning inte bara ur ett fordonsperspektiv, utan även på basis av den grundläggande tanken bakom bilkörning inom ramen för projektets slogan "Discovery for Future Driving"

I miljöomvandlingar som är svåra att förutse p.g.a. den globala uppvärmningen, har projektet arbetat med frågan hur ett däck kan åstadkomma optimala köregenskaper.

Till skillnad från bilar är däcken de kärnelement som skapar direktkontakt mellan förare och vägbana, vilket innebär att de påverkas av vägförhållandena. Som ett svar på de geografiska frågeställningar som uppkommer p.g.a. ett onormalt klimat, har tre konceptdäck tagits fram avseende körning i ökenförhållanden, kraftigt regn och djup snö.

Framtidsinriktade idéer möter Hankook globala teknologi

De tre framtidsinriktade konceptdäcken, Boostrac, Alpike och Hyblade, är produkter utvecklade ur futuristiska idéer presenterade av studenter vid forskarutbildningen i Pforzheim, Tyskland, tillsammans med Hankook teknologi i världsklass. Designprodukterna inom "Discovery for Future Driving", konceptdäcken, har på ett framgångsrikt sätt kombinerat design, teknologi och ny kultur.

logo_boostrac

När en variabel slitbaneblockstruktur tillämpas på detta däck skapas en enorm drivkraft. Slitbaneblocket expanderar i alla riktningar, och det möjliggör ett dimensionellt grepp som är mycket effektivt i ökenterräng. Den extra markfrigång som skapas av däcket levererar också enastående köregenskaper i tuff terräng.

design-innovation-boostrac
logo_alpike

Expansionsstrukturen hos detta däck förbättrar körning i krävande terräng tack vare extra markfrigång. Den extra slitbana som åstadkoms med slitbaneutökningen ger enastående greppförmåga. De vassa dubben som friläggs mellan de utökade slitbanorna ger mycket goda köregenskaper även på snö- och istäckta vägbanor.

design-innovation-alpike
logo_hyblade

Bladstrukturen hos däckets slitbana tränger bort vatten på ett briljant sätt vid körning i vått väglag. Även med däcket nedsänkt i vatten producerar vattenhjulsprincipen och det extra motståndet hos sidoekrarna en briljant körkraft.

design-innovation-hyblade

TOP

It is