Innovation inom design

In order to achieve our vision, “Contribute to Advancement in Driving,” we are constantly refining our designs to include future-oriented dynamism and elegance.

In order to achieve our vision, “Contribute to Advancement in Driving,” we are constantly refining our designs to include future-oriented dynamism and elegance.

2018 Hankook Tire Design Innovation
”Vi gör framtidens liv till mer än rörlighet”

”Design Innovation” är Hankook Tires forsknings- och utvecklingsprojekt där kända designskolor runtom i världen samarbetar med Hankook Tire för att genom däcken lägga fram förslag på nya visioner och lösningar för framtida bilkörning. År 2018 är tanken inom ämnet ”att göra framtidens liv till mer än rörlighet” att skapa ett däcksystem som bidrar till att skapa nya värderingar, som är lämpliga för framtidens bilkörningsmiljöer år 2035.

Framtidens rörlighetsmiljö börjar med utvecklingen av däcksystem.

Inför det spännande året 2035, då helt automatiska bilar, robotar och artificiell intelligens väntas bli en del av vardagen utvecklas idéer och scenarion inom tre olika koncept för att visa hur däck kan bidra till nya tjänster för framtidens rörlighetsmiljöer ur individuell, offentlig och kommersiell synpunkt.

Framåtblickande idéer och Hankook Tires globala teknik har slagits ihop.

Däcken och framtidskoncepten Aeroflow and Hexonic skapas genom framtidsidéer från Royal College of Art (RCA) och den globala tekniken från Hankook Tire. Med den innovativa och internt utvecklade idén HLS-23 (Hankook Logistics System) finns även förslag på ett konceptdäck som tar hänsyn logistiksystem med hjälp av däck.

 

Futuristiskt racingdäck för ensätesbil med maximerad nedkraft

För att maximera nedkraften har däckets grepp förbättrats genom att vi har vidgat hjulet med separerbara slitbanor. Absorberingen och utsläppet av luft genom de interna vingarna och sidfläktarna tillgodoser begäret av dynamisk höghastighetskörning i framtida stadsmiljöer.

 

Smartdäck som ger optimala körförhållanden

Det är en varierande typ av däck för helt självstyrande samåkningsbilar, och det anpassar sig efter förändrade förhållanden i stadskärnor i framtida städer. Det kan laddas och diagnostiseras av sig själv genom att känna av väginformationen med sina integrerade smartsensorer. De insamlade uppgifterna från sensorerna behandlas genom EAP-teknik (Electro Active Polymer) för att bilda block och spår på slitbanan, som maximerar vattenavlednings- och kurvprestanda.

 

Hankook Tires framtida logistiktransportsystem

De separerbara slitbanorna är ordnade i två spalter, och varje spalts hastighet och riktning kan styras separat så att hjulet kan spinna på plats. Beroende på de levererade produkternas storlek och vikt kan däcken fungera individuellt eller i grupp. Att köra med vägigenkänning och självladdning garanterar hållbara logistiktjänster.


TOP

It is