Innovation inom design

In order to achieve our vision, “Contribute to Advancement in Driving,” we are constantly refining our designs to include future-oriented dynamism and elegance.

Hankook Tire Design Innovation 2020
‘Omforma staden’

Design Innovation är ett projekt som planerar framtida smarta städer och ny mobilitet i samarbete med ledande designmedarbetare från hela världen, samt föreslår olika typer av däckrelaterad mobilitet.

 

Under temat “omforma staden” gick vi samman med professorerna och studenterna vid avdelningen för industridesign på University of Cincinnati i USA för att göra framsteg inom att förverkliga konceptet med mobilitet som en plats att leva på, och inte bara ett transportmedel, i en framtida miljö som förstärkts med avancerad teknik och automationsinfrastruktur som till exempel miljövänlig autonom körning och artificiell intelligens (AI), och därför förändrar den moderna staden i grunden.

 

“Mobilitetens kärnidé sitter i däcken.”

Vi har föreslagit en flyttbar, modulbaserad plattform som baseras på H.E.M. (Hankook Electric Mobility Technology), som är ett teknikvarumärke som tillhör Hankook Tire & Technology, dvs. "HPS (Hankook Platform System)-Cell."

HPS-Cell är en plattform med däckfokus. Eftersom den är modulbaserad ger den effektiv förflyttning och syftar till att erbjuda tjänster som är optimerade för den som förflyttar sig, genom att kombinera kapslar för olika ändamål. Vi har satt samman ett scenario som tydligt visar att däcket har en central roll i plattformen, då det ansvarar för rörelse och det nya konceptet med mobilitet som en plats att leva på.

Hankook Platform System (HPS)-Cell

HPS-Cell syftar till att garantera säker rörlighet i stadskärnan i alla situationer och maximerar körsystemets effektivitet. En plattform med 2 hjul kan utökas till 8 eller 10 hjul beroende på kapselns form. De två generella paketen med fyrhjulsutformning kommer att vara standardkonfigurationen. Detta är fördelen med den modulära typen som motsvarar olika elektriska former av mobilitet som består av kapslar.

 

HPS-Cells konceptdäck

“HPS-Cell”:s däck är ett luftfritt däck med en struktur som är utformad som enhetsceller för att ge flera nivåer av stadga. Det använder avancerad sensorteknik för att kontrollera slitbanan och vägytans status i realtid. Det svarar också på risker på grund av slitage. Det flexibla hjulet och den optimerade infrastrukturen ersätter slitbanemönstret så att det passar vägytan. Underhållet blir därför så effektivt som möjligt.

Eftersom bara de utslitna delarna separeras och byts ut bidrar den utbytbara slitbanan till att förbättra resurseffektiviteten. Detta frigör synergi med den halvpermanenta luftlösa konstruktionen och bidrar till en miljövänlig infrastruktur för framtidens stad.


TOP

It is