Technodome

Hankook Tire kommer att fortsätta sin forskning och utveckling av framtidens däckteknologi, och vara ett ledande globalt företag.

HANKOOK TIRES HÄNGIVENHET TILL TEKNISKT LEDARSKAP

På Hankook Tire, ett världsledande däckföretag, ligger konkurrenskraften och hemligheten till framgång i det tekniska ledarskapet. Under strategin kallad ”Kvalitetsnivå upp” har Hankook Tire gjort investeringar i stor skala i FoU och strategiska rörelser, och de har genomgående introducerat ledande teknik och lösningar som uppfyller framtida krav på säkerhet, prestanda, hållbarhet och kvalitet.

Sedan 1982, när Hankook Tire skapade sitt primära FoU-center i Daejon i Sydkorea, har FoU-avdelningen kommit att bli en av Hankook Tires viktigaste företagssektorer. Vidare har Hankook Tire byggt upp ett globalt FoU-nätverk genom att öppna flera FoU-center, bland annat i USA, Tyskland, Kina och Japan. Hankook Tires forskningscenter har högteknologisk forskningsutrustning för att se till att Hankook Tires produkter tillgodoser behoven hos kunder runt om i världen.

Allteftersom ny teknik, som eldrivna och självstyrande bilar, utvecklas står bilindustrin inför nya utmaningar. Hankook Tire planerar att vara ledaren inom förändringar i bilindustrin genom att stärka kapaciteten hos globala FoU-avdelningar och genom att implementera en ny företagskultur. Mitt i alla dessa förändringar planerar Hankook Technodome att stå i centrum.

Hankook Technodome utgör ett viktigt steg för Hankook Tires FoU-infrastruktur i skapandet av en högre nivå av tekniskt ledarskap och konkurrenskraft vad gäller kvalitet i framtiden. Hankook Tire strävar efter att uppnå en hållbar tillväxt genom ökad forskning om egen och tillämpad teknologi, för att förbättra framtidens teknik och bli ett ledande företag inom bilindustrin.

 

EN KÄLLA FÖR NYA INNOVATIONER GENOM HÖGTEKNOLOGISK ARKITEKTUR

Hankook Technodome designades av Foster + Partners, en arkitektfirma grundad av Sir Norman Foster, och avspeglar innovation och tekniskt ledarskap. Hankook Tires hängivenhet till högteknologisk arkitektur återspeglas i integrationen av den senaste tekniken och de senaste materialen inom arkitektur. Hankook Technodome kommer att kunna framföra Hankook Tires vision och kultur genom arkitektur och design.

Hankook Technodome är resultatet av en investering på totalt 266,6 miljarder KRW. FoU-centret ligger i Daeduk Innopolis, Daejon, Korea, och har sex våningar, en enorm golvyta på 96 328 ㎡ och en total landareal på 70 387 ㎡.

  • hankooktire-technodome-10


EN LEDARE MOT EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM MILJÖVÄNLIGA VÄRDERINGAR

Hankook Technodome är ett miljövänligt, högteknologiskt forskningscentrum byggt utifrån hållbara och miljövänliga värderingar, från valet av plats till design och konstruktion.

Miljövänliga material har använts, inklusive återvinningsbara byggnadsmaterial. Centret är inte bara utrustat med en vattenbesparande anläggning, utan även med ett laddningssystem som använder sig av geotermisk energi och solenergi, samt andra alternativa energikällor för att minska beroendet av fossila bränslen. Dessutom har centret en energiåtervinnande anläggning, som utformats för att minimera energiförbrukningen, med en naturlig och högpresterande isolering. Det är även utrustat med en koldioxidsensor som varnar när koldioxidhalten överstiger en viss gräns, för att förbättra kvaliteten på inomhusluften och för en aktiv luftkonditionering. Särskilda parkeringsplatser har byggts för högeffektiva bilar med lågt utsläpp av avgaser. Parkeringsplatserna ligger på källarplanen för att minimera beläggningsprocesserna och minska den termiska effekten.

Tack vare dessa satsningar, har Hankook Technodome erhållit LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED är ett av de mest prestigefyllda miljöcertifieringssystemen från USGBC (U.S. Green Building Council), som är en amerikansk ideell organisation. LEED främjar alternativ för ett hållbart liv och ger förslag på designriktlinjer och på mål för en optimal byggnadshantering. Hankook Technodome har fått guld-certifiering efter att ha genomgått flera noggranna granskningsprocesser och strikta riktlinjer. Hankook Tires hängivenhet till en hållbar framtid kommer att fortsätta.

 

SKAPANDE AV INNOVATION SOM LEDER EN PROAKTIV KULTUR

Hankook Tire har en ”proaktiv kultur”, där företagskulturen kännetecknas av aktiva och innovativa arbetssätt. Företaget utnyttjar arbetsplatsutrymmet optimalt för att anställda ska kunna uppnå sitt bästa i en kreativ miljö, genom effektiv kommunikation och interaktion.

Kommunikation är en av Hankook Technodomes grundvärderingar. Flödet av människor på FoU-centret utformades noga för att uppnå optimal kommunikation mellan forskarna och på så vis skapa en proaktiv kultur. Under konceptet ”Ett företag” befinner sig tio oberoende kontor och laboratorier under samma tak, för att visa att alla avdelningar tillhör samma företag. Dessutom skapades det centrala området för att anställda ska ha en bekväm och aktiv kommunikation.

Den innovativa arbetsmiljön ger de anställda ökad stolthet och koncentration. Det helt nya området ”Tire Workshop” har utformats för att skapa en trivsam forskningsmiljö, då det inte är nödvändigt att ta med sig däckprover till kontoret. Området ”Focus Box” i kontorsavdelningen gör det enklare för anställda att koncentrera sig och utföra sitt arbete utan störning.

Det nya centret gör dessutom det enklare att få en balans mellan arbete och privatliv genom att erbjuda flera utbildnings-, sjukvårds- och välfärdsanläggningar. Området ”The Residence” är ett bostadsområde för ensamstående FoU-anställda, besökande kunder, och även praktikanter. ”Play Lounge” är ett café och en plats för avslappning, och ”Proactive Lounge” har underhållning, som t.ex. filmer. ”Dongeurami Daycare Center” är för de anställdas barn, och ”Fitness Center” ger de anställda en hälsosam livsstil. ”Korean Medical Care Room” tillhandahåller orientalisk hälsovård och ”Mind Therapy Room” erbjuder psykoterapi.

  • hankooktire-technodome-14


EN LEDARE MOT FRAMTIDENS TEKNIK VIA FoU MED HÖGTEKNOLOGISKA ANLÄGGNINGAR

Hankook Technodome representerar alla tekniska aspekter som Hankook Tire önskar tillhandahålla för att vara en ledare mot framtiden.

Centret har ett integrerat körsimuleringssystem samt en ”SPMM” (Suspension Parameter Measuring Machine) som utför virtuella tester och registrerar digitala resultat. Dessutom kommer FoU-centret att vara utrustat med en ekofri kammare, där däckbuller kan testas.

Centret kommer att ha en viktig roll inom forskning och utveckling, med samarbeten med tekniska center i bl.a. Nordamerika, Europa, Kina och Japan, som är utrustade med toppmoderna anläggningar och som har en vänlig arbetsvänlig miljö. På Hankook Technodome kommer FoU-planer på en global nivå att utvecklas i samarbete med Hankook Tires andra globala FoU-center. Företaget kommer att fokusera på däckutveckling för nya originaldelar, återkoppling mellan produktionsanläggningar och produktutvecklingen på den nya FoU-anläggningen, då Hankook Technodome kommer att fungera som en hubb för det globala FoU-nätverket och som en symbol för Hankook Tires innovation.

Hankook Tire tar ett stort steg mot att bli ett ledande företag, med en omfattande investering i FoU-verksamheten. I syfte att bli ett företag som tillhör den globala toppen, utvecklar Hankook Tire egen teknologi genom att stärka den grundläggande forskningen och främja processer för framtida däckteknologi. Arbetet mot förändring och utveckling kommer att leda till fler framgångar, vilket kommer att göra Hankook Tire till ett ledande globalt däckföretag.


TOP

It is