Impressum

Här hittar du information om anställda och innehåll på Hankook hemsida.

Här hittar du information om anställda och innehåll på Hankook hemsida.

Webbplatsoperatör

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby, 
Sweden

Telephone: +46-010-130 2100
Fax: +46-010-130 2121
E-post: info@hankooktire.se
Internet: www.hankooktire.com/se

VD: Woon Hwa Song

Org.nr. 556916-7249

Ansvarig för innehållet:

VD: Woon Hwa Song

(adress se ovan)

Upphovsrätt och bildhänvisningar:
Innehållet på www.hankooktire.com/se är - om inte annat anges – upphovsrättsligt skyddat.
Använda fotografier är ev. försedda med bildreferenser eller -förteckningar, om de inte har tagits av företaget självt.
Användning av tredje parts fotografier är möjlig endast inom ramen för upphovsmannens gällande licens.


TOP

It is