Förvaring

Hur ett däck förvaras har en enorm inverkan på dess livslängd och egenskaper. Läs mer om hur man bäst förvarar däck och hur man kan maximera däckens livslängd för att säkerställa optimala och effektiva prestanda.

Rätt däckförvaring ett måste

Olämplig förvaring kan försämra däckens utseende och prestanda. Det är absolut nödvändigt att lära sig och att tillämpa rätt sätt att förvara däcken.

Däckförvaringsmetoder och saker man bör tänka på

Däck ska alltid förvaras i sval, torr och ren inomhusmiljö.

  • Håll dem borta från värme- och ozonkällor, som t.ex. heta rör och elektriska generatorer.
  • Håll däckens ytor rena och fria från fett, bensin och andra ämnen som kan skada däckens gummi.
  • Undvik att däcken får tillplattade områden (s.k. flat-spotting)

Förvara med hjul

If Storing with the Wheel

Förvara utan hjul

If Storing Without the Wheel

TOP

It is