Slitbaneslitage

Slitbaneslitage har direkt påverkan på förarens säkerhet och på fordonets prestanda. Det är viktigt att föraren har kunskap om hur man regelbundet kontrollerar slitbaneslitaget.

Vikten av att titta efter slitbaneslitage

Ju djupare mönsterspåret på däckytan är, desto bättre blir däckets grepp. Du kan undvika oförutsedda olyckor genom att regelbundet kontrollera slitbaneslitaget.

Rekommenderade kontrollintervall

Hankook rekommenderar att du kontrollerar slitbaneslitaget minst en gång i månaden. Se också till att kontrollera däcken före och efter långa resor.

tread-wear-indicator
< indikering för slitaget på slitbanan >

Kontrollera slitbaneslitage med indikatorn

Du kan kontrollera djupet på spåret med hjälp av en djupmått eller genom att undersöka slitageindikeringen på sidan av däcket. För bästa säkerhet och prestanda bör däcken bytas ut när spåret är nedslitet 2mm - 3 mm.


TOP

It is