Hjulinställning

För att undvika vibrationer, slirande, oljud och oregelbundet slitage, är det nödvändigt att undersöka hjulinställningen.

Betydelsen av hjulinställning

Om däcken slits ojämnt, som till exempel om däckets innerkant slits fortare än resten av slitbanan, kan ditt fordon vara feljusterat. Detta förkortar inte bara däckens livslängd, utan försämrar också bilens köregenskaper, vilket kan innebära fara. Om du upptäcker ojämnt slitage bör du genast låta kontrollera justeringen.

Aspekter på hjulinställning

För mer information, klicka på ordet.
 • Lutning

  hankook-tire-wheel-alignment-caster-image

  Lutning

  Med lutning avses ett läge där bilens styraxel lutar framåt eller bakåt, jämfört med en vinkelrät linje. En viktig aspekt på säker och rak körning, ju mer omfattande lutning, desto större garanterad hanteringsstabilitet och skydd mot instabilitet vid körning. Nackdelen är minskad förmåga till flexibel kurvtagning.

 • Lutning

  hankook-tire-wheel-alignment-camber-image

  Lutning

  Hjullutningen förhindrar däcknötning och ökar styrförmågan. Beroende på den vinkel vid vilken den övre eller undre delen av ett däck dras inåt eller utåt när bilen står på ett plant underlag, finns det tre typer av lutning: positiv, negativ och neutral.

  Som ett led i utvecklingen av upphängning och bilteknologi har de flesta bilar idag negativ lutning. Vid negativ lutning tippar bilen vid kurvtagning p.g.a. centrifugalkraften. Det yttre däckets kontaktyta med vägbanan ökar, vilket ger säker kurvtagning.

 • Skränkning

  hankook-tire-wheel-alignment-toe-image

  Skränkning

  Med vinkling avses riktningsdifferensen mellan däckets front och baksida, som formas av den övre delen av en axel på ett plant underlag. Det finns två typer av vinkling: inåt och utåt. Vinkling inåt betyder att däckets frontparti dras inåt, och vinkling utåt betyder att frontpartiet dras utåt. Vid svår utåtvinkling uppstår slitage på däckets inneryta. Vid svår inåtvinkling uppstår slitage på däckets ytteryta. I båda fallen inträffar ett väsentligt motstånd från vägytan, som resulterar i minskad körbarhet och högre bränslekostnader. En kontrollerad grad inåtvinkling ökar säkerheten vid körning rakt fram och initierar invändig nötning som uppstår p.g.a. negativ lutning.

Kontroll av hjulinställningen

Vi rekommenderar att man kontrollerar hjulinställningen vid den årliga besiktningen eller vid varje körda 20,000 km.
En inspektion krävs i följande fall,
 • Efter en bilolycka.
 • Efter däckbyte.
 • När det förekommer onormalt slitbaneslitage på däckens kanter.
 • När bilen kanns instabil och/eller wobblar.
 • När körningen har blivit ojämnare eller bränsleekonomin försämrats.

TOP

It is