Körning i vått väglag

Däckets hanteringsegenskaper, bromsprestanda och bortträngning av väta blir mer kritiska vid regn. Se mer om riskerna med att köra på våta vägbanor och om några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att öka säkerheten.

Utmaningar vid körning på våta vägbanor

wet driving

Eftersom olycksfrekvensen vid körning i vått väglag är lika hög som vid körning i snö, måste föraren vara medveten om farorna med körning i vått väglag.

Ett antal irreguljära förhållanden kan uppträda vid körning på våta vägbanor. Exempelvis kan däcket vattenplana på vattenytan, vilket gör att bilen inte går att styra. Även greppet försvagas vid körning i snö, vilket medför en längre bromssträcka.

Säkerhetsåtgärder

  • Nedslitna däck är ofördelaktiga vid körning i vått väglag. Kontrollera däcken före avresan.
  • Minska farten innan du svänger. Håll konstant hastighet i svängen.
  • Tappar man kontrollen över bilen vid körning i vått väglag skall man inte trampa hårt på bromsen eller gasen.
    Tryck försiktigt på gasen och undvik hastiga rattrörelser tills att du har återfått kontrollen över bilen.
  • Kör med båda händerna på ratten.

TOP

It is