Last & hastighet

Symbolen som visar däckets prestandanivå består av två delar: däckprestanda är markerade med ett lastindex, Load Index (LI) och en hastighetssymbol, Speed Symbol (SS). LI avser den maximala vikt som ett däck kan bära, och SS avser den högsta hastighet som ett däck kan hantera. Lastindex och hastighetssymbol.

Symbolen som visar däckets prestandanivå består av två delar: däckprestanda är markerade med ett lastindex, Load Index (LI) och en hastighetssymbol, Speed Symbol (SS). LI avser den maximala vikt som ett däck kan bära, och SS avser den högsta hastighet som ett däck kan hantera. Lastindex och hastighetssymbol.

Hastighetssymbolen anger den högsta hastighet vid vilken vikten (med undantag för vikt då hastigheten är lika med eller överskrider 210 km/h) angiven av tillverkningsföretaget kan stödjas av däcket

Vilken max.hastighet har mitt däck?
Ange däckets hastighetssymbol i den tomma rutan och klicka på knappen "Ange"!

=  km/h Ange

Hastighet enligt hastighetssymbolen

1km/h = 0.621371 mi/h
Hastighetsmärkning
Hastighetsmärkning
Kod km/h mph Kod km/h mph
A1 5 3 L 120 75
A2 10 6 M 130 81
A3 15 9 N 140 87
A4 20 12 P 150 94
A5 25 16 Kvartal 160 99
A6 30 19 R 170 106
A7 35 22 Stöd 180 112
A8 40 25 T 190 118
B 50 31 U 200 124
C 60 37 H 210 130
D 65 40 V 240 149
E 70 43 Z över 240 över 149
F 80 50 W 270 168
G 90 56 (W) över 270 över 168
J 100 62 Y 300 186
K 110 68 (Y) över 300 över 186

TOP

It is