Kültürümüz

Proaktif Kültürümüz yaratıcılık ve verimliliğin öncelikli olduğu, açık iletişimin bir erdem olduğu ve çalışanlarımızın hem işte hem iş dışında daha yüksek kaliteli bir yaşam sürdüğü bir ortam yaratmaya çalışır.

Proaktif Kültürümüz yaratıcılık ve verimliliğin öncelikli olduğu, açık iletişimin bir erdem olduğu ve çalışanlarımızın hem işte hem iş dışında daha yüksek kaliteli bir yaşam sürdüğü bir ortam yaratmaya çalışır.

Proaktif Kültür, Hankook Lastikleri Ruhu

Hankook Lastikleri’nde, bizler firmamızın başarısının azimli ve tutkulu çalışanlarımızın çabalarından kaynaklandığınız kesinlikle anlıyoruz. 1941 yılında kuruluşumuzdan bu yana, firma ile birlikte çalışmış olan her çalışan bu geçmişin özel bir kısmını temsil etmiştir. Proaktif liderlerimiz, mevcut duruma razı olmak yerine yeni mücadeleleri hemen anında kabul ederek ve en iyi fikirlerini paylaşarak güçlü bir temel inşa etmiştir. Bu, benzersiz proaktif Hankook Lastikleri kültürüdür.

Hankook Lastikleri, uzun vadede sürdürülebilir büyümenin, çalışanların büyümesi ve gelişimi sayesinde gerçekleştirildiğine inanır. "Profesyonellik" ve "aktif zeka" öğelerini harmanlayan bir kültür inşa etmek amacındaki sistematik yaklaşımımızdan doğan "Proaktif" kültür, heyecan verici başarı ve emek hikayeleri ile birlikte Hankook için bugünün ve yarının proaktif liderlerini oluşturmaktadır.

Proaktif Kültür

Bu, mücadele ve yeniliğin girişimci ruhu temelinde yetişmiş Hankook Lastikleri kurumsal kültürüdür.

Proaktif Liderler

Bu, proaktif kültür temelinde yaratıcılık, girişim ve açık iletişimi iyi bilen Hankook Lastikleri üyeleri anlamına gelir.


TOP

It is