Sürdürülebilir Gelecek İnşa Etme

Win-win (kazan-kazan) ilişkileri kurarak, Hankook sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmiştir. Tüm paydaşlara saygı gösterip paylaşılan fırsatları destekliyoruz, bu da bol kazançlı, sürdürülebilir bir geleceğe gidiyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Hankook tüm çabasını bir sonraki nesiller için çevreyi muhafaza etme ve korumaya harcıyor. Çevreyi koruma konusunda geniş kapsamlı yaşam döngüsü araştırması ile bu sorumluluğu ciddiyetle alıyoruz ve başrol yönetiyoruz . Bu, sürdürülebilir yönetimi daha düzenli olarak uygulamamızı ve şirketin sürdürülebilir gelişimi için planlar oluşturmamızı sağlıyor.

Paydaş Sorumluluğu

Hankook, aktif paydaşlarla iletişimi ve güveni sağlamlaştırmak için çaba harcıyor ve biz toplumsal katılım ile ortak gelişimi ilerletmenin gururunu yaşıyoruz. 80 yılı aşkın süredir Hankook, çalışan ilişkilerinde güçlü bağlar geliştirmek için iç iletişim programları uygulamakta ve açık toplantıları ve grup etkinliklerini desteklemekte, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst önceliğe koymaktadır.

Ortaklarımızla -mağazalar zinciri, kişisel araba sahipleri ve araba üreticileri dahil- birlikte ortak gelişim hedefimiz sapasağlamdır. Hedefimiz "Sürüş Konusundaki İlerlemeye Katkıda Bulunma" misyonumuzu başarmak için ilgilenen taraflarla yapılacak iş birliğini desteklemektir.

Hankook Ailesi

Hankook ailesi, iş yerlerine dair aynı gurur ve tutkuyu paylaşan, dünya genelinde 30'u aşkın ülkede 21,000'in üzerinde çalışanı istihdam eder. Hankook'da biz çalışanın memnuniyetini ve değerini artırmak amacıyla memnun edici ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere çeşitliliğe saygı gösteriyoruz ve sistematik destek sağlıyoruz. Yeni çalışanlara yönelik son derece etkili eğitim programlarımız ve mentörlük sistemimiz onların iş yerlerine hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ek olarak şirket, rekabet avantajlarını daha etkili hale getirmek ve genel niteliklerini artırmak konusunda çalışanlarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli kariyer yönetim programları kullanmaktadır.

Proaktif Liderlik

Hankook, bir sahiplik duygusuna ve sorumluluk alma kapasitesine sahip proaktif liderler haline gelmeleri için çalışanlarını aktif destek ve teşvik sunarak yetiştirir. Bu temel değerler geleceğe dönük kültürün en önemli öğeleridir ve Hankook'nin global piyasalardaki büyümesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Mobilite endüstrisindeki proaktif bir lider olarak konumumuz, çalışanlarımıza tutku, yenilik, güven ve global rekabeti içinde bulunduran bir takım ortak öncelikler sağlamamız sayesindedir.


TOP

It is