Büyüme Stratejimiz

Sağlam yıkılmaz bir büyüme temeli inşa ettik ve dünya genelinde otomotiv endüstrisinin geleceğini tahmin edip önümüzde yatan fırsatları bulacak optimum bir strateji kullanarak bu temelden istikrarlı bir şekilde büyüyoruz.

'Moving Forward 2025'

Dünya çapında 30 şube ve beş araştırma enstitüsü ile birlikte lastik üretim kapasitesinde beşinci, uluslararası satışlarda altıncı sırada yer almaktayız. Bu, Hankook'nin rekabet ruhunun, sorumluluğunun ve çok çalışmasının bir sonucudur. Tempoyu düşürmeksizin Hankook'nin hedefi dünya sürücülük endüstrisine liderlik yapmak ve "Moving Forward 2025" umuz ile büyük bir global oyuncu olmaktır.

Ölçek Ekonomilerden Yararlanmak

Hankook, dünya genelinde büyük, stratejik olan yer alan fabrikalara dayanan ölçek ekonomileri maksimize etti. Firma, 180'nin üzerinde ülkeye verimli bir şekilde ürün sağlamak için dört ülkede -Kore, Çin, Macaristan ve Endonezya- büyük çapta üretim işlemlerini yürütüyor. Hankook, Daejeon ve Geumsan'daki üretim tesislerimizi genişletmekte, buraları dünyanın en büyük lastik üretim tesisleri yapmaktadır.

Kore'de ulaşılan başarının aynısını yapmak suretiyle hızlıca gelişen Çin piyasasını bir diğer "iç piyasa" yapma hedefi ile buradaki üretim tesisimiz, sürekli değişen bölgede güçlü bir konum sağlamak için merkezi yer olarak hizmet veriyor. Ayrıca Macaristan ve Endonezya'daki tesislerimiz, Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya Milletleri Birliği'ndeki yeni piyasalara girmek ve büyümek için zemin yarattılar. Ek olarak, müşterilerimize istedikleri ürünleri istedikleri zaman ve yerde sağlamak için tedarik zinciri yönetimi sistemimizi bir üst seviyeye geçirdik. Bu, Hankook'nin sürdürülebilir gelişiminin esasını oluşturmaktadır.

Olgun Piyasa için Marka Değer Odak Noktası, Gelişmekte Olan Piyasalar için Piyasa Payı Gelişimi

Her piyasa için stratejileri özelleştirmek kilit prensiptir, Hankook son 80 yıldır buna sadıktır ve değerini kanıtlamıştır. Gelişmekte olan piyasalardaki hedefimiz hızlı ekonomik gelişme yüksek potansiyeline sahip piyasa payını artırmakken, birçok piyasada bağlı bir yeni gelen olarak varlığımızı genişletiyor ve marka değerimizi kaliteli ürünler ve agresif yatırım stratejisi geliştiriyoruz. Planımız, yüksek talep beklentisi olan bölgelerdeki üretimi artırmak ve uzun vadeli bölgesel ekonomik gelişimi ve piyasa hakimiyetini teşvik etmektir.

Artan Sermaye Harcaması

Stratejik tesis ve Ar-Ge yatırımı, Hankook'nin sürdürülebilir gelişimi arkasında itici güçtür ve en iyi kalite ürünlerimiz ve üretken işlemlerimiz kesin sonuçtur. Bu strateji ile aynı doğrultuda, 2012'de Endonezya ve Çin'deki tesislerde üretim ve Ar-Ge genişletme lansmanını yaptık ve şirketin teknolojik liderlik sorumluluğunu gösteren Daejeon'da son zamanlarda yeni bir Ar-Ge tesisi inşa planını duyurduk. Ek olarak, bir üst seviye çıkarılmış entegre global yönetim sistemleri ve artırılmış insan kapasitesi gibi hem maddi hem de gayrimaddi varlıklara agresif yatırımlar yaptık.


TOP

It is