Lastik Etiketi Uygulaması

Hankook, performans, yakıt verimliliği ve çevre dostu olması konusunda önemli veriler dahil, kullanıcılarına değerli bilgiler sağlamak için bir lastik etiketi uygulaması sunmaktadır. Hankook’taki amacımız, tüketici memnuniyetini yükseltmek ve çevre yönetimini geliştirmektir.

Hankook, performans, yakıt verimliliği ve çevre dostu olması konusunda önemli veriler dahil, kullanıcılarına değerli bilgiler sağlamak için bir lastik etiketi uygulaması sunmaktadır. Hankook’taki amacımız, tüketici memnuniyetini yükseltmek ve çevre yönetimini geliştirmektir.

Lastik Etiketi Uygulaması

Lastik Etiketleme Yönetmeliği, lastiklerimizi satın almayı amaçlayan müşteriler için yardımcı bilgi sunan bir AB standardıdır. Müşterilerin satın almadan önce lastik özelliklerini kontrol etmelerini sağlar. Enerji verimliliği ve üstün performans çevre dostu ürünlerle Hankook Lastikleri, müşterilerini memnun etme ve çevreyi koruma amacına ulaşıyor.

Etiketteki bilgiler bir yana müşteriler ayrıca, çalışma performansını ve otomobil dergilerinin yürüttüğü bir çok testi detaylandıran çizelge ve grafiklere danışarak mükemmel performans sonuçlarımızı değerlendirebilir.

* Çevre dostu lastiklerimizi kullanarak yakıt tüketiminizi azaltabilirsiniz. (Ancak, yakıt fiyatları aracın yapımına, yol koşullarına ve sürüş alışkanlıklarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.)

Global Çevre Dostu Etiketleme Yönetmeliği

Hankook Lastikleri müşterilere Lastik Etiketleme Yönetmeliği'ne uyum sağlama konusunda işe yarar bilgi sunmak için çok çalışıyor.

AB Lastik Etiketi Uygulaması Yönetmeliği

hankook-tire-labeling-02

Yönetmeliğe göre, lastik üreticilerinin, C1, C2 ve C3 lastiklerin (yani, özellikle binek araçlara, hafif ve ağır hizmet tipi araçlara takılan lastikler) yakıt verimini ve ıslak zemin yol tutus puanını ve yuvarlanma gürültüsü performansını beyan etmeleri gerekmktedir.

Günümüzde, lastiklerin performansına ilişkin güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgilerin eksik olması, müşterilerin, özellikle bir takım kullanılmış lastikler değiştirilirken, satın alma kararlarında bu öğeleri göz önüne almalarını zorlaştırmaktadır. 1 Kasım 2012'den itibaren, lastik performans verileri satış noktalarında ve kataloglar, broşürler ve web bazlı pazarlama gibi teknik promosyon araçları üzerinde sergilenmektedir.

Burada hedef, önceden konmuş standartların ötesinde, pazarın, yakıt verimi daha yüksek, emniyetli ve daha sessiz lastiklere doğru bir dönüşüme liderlik etmektir. Söz konusu hedef ayrıca, rekabetin, A-Ge yatırımını canlandıracak olan lastik performansına ve fiyatına ilişkin olmasına da zemin hazırlayacaktır.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Lastik Etiketi Uygulaması, aşağıdaki üç kriteri barındırır:

01. Yakıt Verimliliği

hankook-tire-labeling-03

Yakıt verimlilği, lastiklerin Yuvarlanma Direnci (RR) ile ölçülür.

Yuvarlanma direnci, bir top ya da lastik gibi yuvarlak bir nesne, düz bir yüzey üzerinde, sabit bir hızla, doğrusal bir hat boyunca yuvarlandığında ortaya çıkan dirençtir Bu direnç özellikle, ya nesnenin deformasyonundan, ya yüzeyin deformasyonundan ya da her ikisinden kaynaklanır.

Diğer yandan, tekerlek yarıçapı, ileri doğru hız, yüzey adhezyonu (yapışım) ve temas yüzeyleri arasındaki bağıl mikro-kayma gibi faktörler de bu direnç değerine katkıda bulunur. Ama bu parametre daha çok, tekerlek ya da lastiğin malzemesine ve zemin türüne bağlıdır.

Fuel Efficiency
Sınıf Otomobil (C1) Hafif Ticari (C2) Kamyon/Otobüs (C3)
A RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D boş boş 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC boş

G'den (en düşük verimli) A'ya (en yüksek verimli) yedi sınıf

Verimlilik , araç ve sürüş koşullarına göre farklılık gösterebilir, fakat tam bir lastik seti için G ve A sınıfı arasındaki fark, yakıt tüketimini %7,5'a kadar azaltabilir. Kamyon kasalarında ise yakıt tüketimi daha fazla azaltabilir.

02. Islak Zeminde Kavrama

hankook-tire-labeling-04

Islak zeminde kavrama, lastiklerin ıslak yol yüzeyleri üzerindeki frenleme performansını belirtir ve araçların güvenlik performansı ile ilgilidir. Yuvarlanma direnci düşük lastikler yüksek yakıt verimine sahiptir, ama bunlar birtakım güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bunun nedeni, yuvarlanma direnci düşük lastiklerin, özellikle ıslak yollara adheransının (yol tutuşu) düşük olmasıdır. Dolayısıyla Avrupa Birliği , lastik şirketlerinin, ıslak yollar üzerinde fren yapıldığında lastiklerinin yol tutus performansları hakkında bilgiler sağlamalarını istemektedir.

hankook-tire-labeling-05
Fuel Efficiency
Sınıf Otomobil (C1) Hafif Ticari (C2) Kamyon/Otobüs (C3)
A 1.55 ≤ G 1.40 ≤ G 1.25 ≤ G
B 1.40 ≤ G ≤ 1.54 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24
C 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09
D boş boş 0.80 ≤ G ≤ 0.94
E 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09 0.65 ≤ G ≤ 0.79
F G ≤ 1.09 G ≤ 0.94 G ≤ 0.64
G boş boş boş

G'den (en uzun fren mesafesi) A'ya (en kısa fren mesafesi) yedi sınıf

G'den (en uzun frenleme mesafesi) A'ya (en kısa frenleme mesafesi) 7 sınıf bulunmaktadır. Söz konusu etki, araç ve sürüş koşullarına göre değişim gösterebilir; ama tam frenleme durumunda, aynı özellikte dört lastikten oluşan bir takım için G ile A sınıfı arasındaki fark, % 30'a varan oranda daha kısa bir frenleme mesafesidir (Örneğin, 80 km/h hızla seyreden tipik bir otomobil için 18 m daha kısa frenleme mesafesi anlamına gelecektir).

03. Gürültü Seviyesi

hankook-tire-labeling-06

Dış gürültü seviyeleri desibel (dB) cinsinden ölçülür ve üç kategori halinde belirtilir (soldaki siyah çubuklara bakın). Daha fazla siyah dalga çubuk, lastiklerin daha fazla yol gürültüsü oluşturduğu anlamına gelir.

hankook-tire-labeling-07

Desibel (dB(A)) ses seviyesi verisine ilave olarak bir piktogram, lastik tarafından oluşturulan yuvarlanma sesinin ileriye yönelik Avrupa sınır değerinin üzerinde (üç siyah çubuk= ekseri sesli lastik), ileriye yönelik sınır değerinin maks. 3 dB altında (iki siyah çubuk = ortalama olarak sesli lastik) ya da ileriye yönelik sınır değerinin 3 dB'den fazla altında (bir siyah çubuk = sessiz lastik) bulunup bulunmadığını gösterir.


TOP

It is